ing_logo

ZGŁOSZENIE SZKODY

Firma użytkująca

Nazwa firmy użytkującej

Miejscowość

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Osoba zgłaszająca

Imię

Nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Numer umowy leasingowej

Pojazd

Marka

Model

Numer rejestracyjny

Szkoda

Towarzystwo Ubezpieczeniowe likwidujące szkodę

Nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego

  →  W przypadku wybrania innego TU proszę podać jego pełną nazwę

Szkoda zgłoszona do TU
 tak nie

Numer szkody

Data szkody

Godzina szkody


Miejsce szkody

Kraj

Miejscowość

Ulica

Typ szkody
 AC AC Regres OC Sprawcy

Skala / rodzaj szkody
 Częściowa Całkowita Kradzież

Opis uszkodzeń

Opis zdarzenia

Upoważnienie do odbioru odszkodowania
 korzystający* serwis
*tylko w przypadku udokumentowania naprawy

Możesz skorzystać z listy naszych serwisów i zyskać:

  • Dostępność samochodu zastępczego na cały okres naprawy pojazdu
  • Pokrycie kwoty podatku VAT od kosztów naprawy
  • Brak opłaty za wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania (w przypadku naprawy pojazdu poza rekomendowanymi serwisami opłata wynosi 100 PLN netto).
  • Bezgotówkowe rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz serwisem
  • Oszczędność czasu – nasi Partnerzy zapewnią Ci pomoc w procesie likwidacji szkody m.in. oględziny pojazdu, zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji
  • Nasi Partnerzy udzielają gwarancji na każdą wykonaną usługę
  • Bezpieczeństwo – nadzór naprawy na każdym etapie jej trwania
  • Wygoda – w wybranych lokalizacjach usługa „door to door”

Wybierz serwis

Województwo

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Miasto - serwis

Pełna lista serwisów: LINK

lub skorzystaj ze swojego serwisu:

Nazwa serwisu

Miejscowość

Adres

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej tabeli przez ING Lease (Polska) Sp. z o.o., podmioty współpracujące ze spółką oraz podmioty z Grupy ING.

Oświadczam, że zostałam/łem poinformowana/y o prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania (w tym do ich zmiany oraz usunięcia). Oświadczam także, że poinformowano mnie, iż w zakresie przetwarzania moich danych wskazanym powyżej, administratorem moich danych będzie ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

Powyższe oświadczenie składam dobrowolnie i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.)